Điều khoản sử dụng

 1. Các quy định chung
  1. Thỏa thuận người dùng này (sau đây gọi là Thỏa thuận ) điều chỉnh quy trình và điều kiện cung cấp dịch vụ của " FutureWay Solutions " (sau đây gọi là Nhà cung cấp dịch vụ ) thông qua việc sử dụng trang web https://futureway.solutions/ (sau đây gọi là Trang web ), và được gửi tới một cá nhân (sau đây gọi là Người dùng ), người muốn chấp nhận tham gia vào các chương trình đầu tư và nhận các dịch vụ của Nhà cung cấp .
  2. Nhà cung cấp dịch vụNgười dùng thừa nhận thủ tục và hình thức ký kết Thỏa thuận này là ràng buộc pháp lý bằng văn bản.
  3. Để bắt đầu nhận các dịch vụ, Người dùng chấp nhận rõ ràng, đầy đủ và vô điều kiện tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này. Nếu Người dùng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận, thì người đó phải ngừng sử dụng Trang web và các dịch vụ của Nhà cung cấp .
  4. Trang web là một phần không thể thiếu trong các nguồn lực của hệ thống đầu tư và trao đổi của Nhà cung cấp dịch vụ .
  5. Tài khoản Cá nhân - một phần của Trang web , chỉ được Người dùng truy cập sau khi được ủy quyền và chứa thông tin về tài khoản tiền mặt, hoạt động, kế hoạch đầu tư và các thông tin khác liên quan đến người dùng được ủy quyền.
 2. Điều khoản và điều kiện của dịch vụ
  1. Nhà cung cấp cung cấp cho Người dùng các dịch vụ đầu tư và trao đổi thông qua chức năng của Trang web https://futureway.solutions/ .
  2. Các điều kiện cung cấp dịch vụ không được quy định bởi quy định của nhà nước và do Nhà cung cấp thiết lập một cách độc lập.
  3. Dịch vụ được cung cấp kể từ thời điểm gửi tiền hoặc sử dụng dịch vụ thu đổi ngoại tệ sau khi đăng ký tài khoản cá nhân của Người dùng .
  4. Thông tin về các điều kiện cung cấp dịch vụ của công ty, bao gồm cả kế hoạch đầu tư, có sẵn trong các phần liên quan của Trang web .
  5. Các dịch vụ phục vụ tài khoản tiền mặt của người dùng được cung cấp trong suốt thời gian của kế hoạch đầu tư.
  6. Tất cả các tài liệu tham khảo, ý kiến, bài viết và nội dung tổng hợp nội dung của Trang không phải là những khuyến nghị đầu tư trực tiếp, kêu gọi đầu tư hoặc sử dụng dịch vụ của công ty.
 3. Điều khoản Dịch vụ cho Tài khoản Cá nhân của Người dùng
  1. Người dùng xác nhận rằng quyết định cuối cùng về việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của công ty, bao gồm cả việc đầu tư, được đưa ra một cách độc lập, được hướng dẫn bởi niềm tin của chính mình.
  2. Người dùng chỉ sử dụng Trang cho các mục đích cá nhân và không theo đuổi các mục tiêu khác, kể cả những mục tiêu bất hợp pháp.
  3. Mọi hành động của Người dùng trên Trang web đều do anh ta thực hiện trên cơ sở tự nguyện và theo quyết định của riêng anh ta, nhưng không được vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này.
  4. Các thông tin được cung cấp bởi người dùng được bảo mật và không phụ thuộc vào chuyển giao cho bên thứ ba, không phụ thuộc vào lý do cho sự yêu cầu để cung cấp các thông tin đó.
  5. Việc không tuân thủ, không tuân thủ, giải thích tự do hoặc bỏ qua Thỏa thuận này có thể dẫn đến việc tạm ngừng cung cấp dịch vụ, khóa tài khoản cá nhân của Người dùng mà không có cảnh báo trước từ Nhà cung cấp .
  6. Tất cả các tranh chấp và bất đồng có thể phát sinh giữa Người dùngNhà cung cấp dịch vụ chỉ được giải quyết thông qua quá trình thương lượng, không liên quan đến các bên bên ngoài, cả quan tâm và không quan tâm, trong quá trình này.
 4. Quyền và nghĩa vụ sử dụng
  1. Người dùng có quyền:
   1. Tạo một tài khoản cá nhân bằng cách điền vào mẫu đăng ký trên Trang web . Hành động này sẽ mở quyền truy cập vào tài khoản cá nhân của bạn.
   2. Thực hiện bổ sung số dư và rút tiền bằng bất kỳ phương pháp nào được đề xuất trong Tài khoản Cá nhân .
   3. Thực hiện các giao dịch tiền mặt bằng cách sử dụng chức năng của Trang web .
   4. Sinh lời kịp thời từ các khoản tiền đã đầu tư phù hợp với các điều khoản của kế hoạch đầu tư của Nhà cung cấp được đăng trên Trang web .
   5. Nhận tiền thanh toán trong vòng 72 giờ kể từ ngày tạo đơn xin rút tiền trong Tài khoản cá nhân .
   6. Thực hiện các hành động nhằm mục đích hình thành cấu trúc đơn vị liên kết, các điều kiện được mô tả trong trang Tiếp thị bằng cách sử dụng liên kết tiếp thị, tài liệu quảng cáo hoặc các phương pháp phổ biến thông tin khác về dịch vụ của Nhà cung cấp , ngoại trừ những điều bị cấm.
   7. Nhận tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật từ Nhà cung cấp dịch vụ trong các vấn đề đầu tư, trao đổi và các quy trình khác liên quan trực tiếp đến hoạt động của công ty, bất kể trạng thái của Người dùng và / hoặc tài khoản cá nhân của người đó.
  2. Người dùng bị cấm:
   1. Tạo nhiều tài khoản cá nhân trên Trang web , bất kể mục tiêu theo đuổi là gì.
   2. Thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm gây hại cho công ty hoặc chức năng của Trang web . Và cũng ngăn chặn hoạt động trơn tru của Trang bằng bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng nào.
   3. Thực hiện bất kỳ hành động nào để chiếm đoạt tiền hoặc tài sản của Nhà cung cấp .
   4. Sử dụng số tiền mà công ty kiếm được để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp hoặc lưu thông tiền bất hợp pháp, cũng như sử dụng tiền nhận được bất hợp pháp trong quá trình đầu tư và trao đổi.
   5. Phân phối thông tin không hợp lý hoặc chưa được xác minh về công ty hoặc các dịch vụ của Nhà cung cấp và / hoặc khách hàng ( Người dùng ) của công ty, điều này có thể ảnh hưởng xấu đến danh tiếng và uy tín của Nhà cung cấp dịch vụ và / hoặc Người dùng .
   6. Sử dụng thư rác hoặc các phương pháp quảng bá bất hợp pháp liên kết tiếp thị, bao gồm cả việc tự giới thiệu mình là nhân viên của công ty.
 5. Nhà cung cấp dịch vụ có quyền:
  1. Thực hiện các thay đổi đối với Thỏa thuận này bằng cách cập nhật trang Thỏa thuận người dùng hoặc bằng cách đăng thông tin trên các trang khác của Trang web .
  2. Để thực hiện các thay đổi đối với các điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin trong các phần có liên quan của Trang web .
  3. Tạm dừng công việc của Trang web và / hoặc các dịch vụ hỗ trợ cho công việc kỹ thuật, cập nhật và các hoạt động khác đã được lên lịch hoặc đột xuất nhằm mục đích cải thiện người dùng và các thuộc tính thông tin của Trang web .
  4. Tạm dừng việc cung cấp dịch vụ trong thời gian bất khả kháng trong lãnh thổ nơi cư trú của Người dùng hoặc trên lãnh thổ địa điểm của Nhà cung cấp dịch vụ .
  5. Chặn tài khoản của Người dùng đã vi phạm bất kỳ điều kiện nào của Thỏa thuận này mà không cần cảnh báo thêm.
  6. Gửi tin tức, cảnh báo, thông báo và các khối thông tin khác có tính chất thương mại, kỹ thuật, thông báo và quảng cáo đến các chi tiết liên hệ do Người dùng chỉ định.
 6. Thỏa thuận rủi ro
  1. Khi sử dụng các dịch vụ của công ty, Người dùng cho biết rằng anh ta nhận thức được và biết về các rủi ro liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào, bao gồm các hoạt động của Giải pháp FutureWay .
  2. Các kết quả và chỉ số hiện tại mà Giải pháp FutureWay đạt được không ảnh hưởng hoặc đảm bảo cho các chỉ số sinh lời trong tương lai.
  3. Ban quản lý của dịch vụ không chịu trách nhiệm về khả năng bị hacker tấn công tài khoản. Để tránh bị hack tài khoản của bạn, bạn nên tạo các mật khẩu phức tạp, trong mọi trường hợp, đừng chuyển chúng cho những người không được phép, chẳng hạn như bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.