Gói ngắn
 • Thời hạn làm việc 30 lịch ngày
 • Số tiền gửi tối thiểu $ 500.00
 • Tiền gửi tối đa $ 4,000.00
 • Thu nhập = earnings 84.00%
 • Số tiền trả lại Bằng cách đóng tiền gửi
84% trong khoảng thời gian
Đầu tư
Gói lợi nhuận
 • Thời hạn làm việc 45 lịch ngày
 • Số tiền gửi tối thiểu $ 5,000.00
 • Tiền gửi tối đa $ 20,000.00
 • Thu nhập = earnings 157.50%
 • Số tiền trả lại Bằng cách đóng tiền gửi
157.5% trong khoảng thời gian
Đầu tư

Về chương trình đầu tư

FutureWay Solutions LTD mời mọi người tham gia chương trình đầu tư .

Các khoản đầu tư từ các đối tác của chúng tôi và các nhà đầu tư tư nhân được tích lũy vào quỹ tiền mặt của Giải pháp FutureWay và được phân bổ giữa các dự án cho thấy triển vọng và chỉ số hoàn vốn tốt nhất.

Kinh phí cũng được chi vào việc sản xuất và xây dựng FutureWay. Danh sách các quốc gia đang hoặc đang chuẩn bị xây dựng có thể được tìm thấy trong lộ trình của công ty .

Công ty nhậnphân phối lợi nhuận giữa những người tham gia chương trình đầu tư theo hai hướng :

 1. Cổ tức từ các công ty đã được đầu tư tiền từ quỹ Giải pháp FutureWay.
 2. Bán vé . Hiện tại mọi người mua vé trước vài năm, trong tương lai gần nhu cầu sẽ chỉ tăng lên vì trong vòng 5 năm nữa đây sẽ là cách đi lại phù hợp và có nhu cầu nhất.
 3. Bán và cho thuê hoạt động kinh doanh cho các công ty nhà nước và tư nhân. Chúng tôi xây dựng, cấu hình, khởi chạy và bán. Đây là một trong những mô hình kinh doanh mang lại lợi nhuận cao nhất của FutureWay Solutions LTD.

Lãi lũy kế trên các khoản tiền gửi này được cộng dồn một lần vào cuối kỳ . Thời gian làm việc cho các khoản tiền gửi này được đặt theo ngày dương lịch . Vào cuối kỳ ký gửi, cơ quan ký quỹ sẽ được trả về số dư .